Martial Arts

Miao Shou Xian Dan

3.4
Chapter 118 January 11, 2021
Chapter 117 January 10, 2021

Sweet Bite Marks

4.1
Chapter 186 [END] January 3, 2021
Chapter 185 January 3, 2021

Drop-dead Beauty

4.1
chapter 94 December 17, 2020
chapter 93 December 17, 2020

Yue Chen Yin

3.8
Chapter 6 November 26, 2020
Chapter 5 November 26, 2020

Without Parallel

4
Chapter 6 September 21, 2020
Chapter 5 September 21, 2020

Don’t Mess With Mistress

3.6
Chapter 5 September 10, 2020
Chapter 4 August 15, 2020

I Was Trash

3.3
Chapter 206 August 15, 2020
Chapter 205 August 15, 2020

HOT Immortal Nanny Dad

4
Chapter 92 August 13, 2020
Chapter 91 August 13, 2020